تاریخ: ۱۳۹۰/۸/۲۵
بن سای
اگر بخواهيم به زبان ساده  بن سای را تعريف كنيم بايد بگوييم: بن سای، درخت كوچك شده و در حال رشدی در يك گلدان است.

 
 
چگونه درختچه بن سای را سالم نگه داريم؟
     
    براي حفظ سبزی و شادابی درختچه های مينياتوری و زينتی بنسای بايد آب، غذا، و نور كافی به آنها برسانيد و هر چند وقت يكبار به طور مناسب گياه را حرص كنيد. اگر نكات مراقبتی اين درختچه های كوچك را به دقت رعايت كنيد، به راحتی مي توانيد آنها را بيش از صد سال هم به همان تازگی و شادابی روز اول نگه داريد. نكات زير را رعايت كنيد تا درختچه بنسای شما زيبايی و شادابی خود را برای هميشه حفظ كند.
 
آب رسانی: درختچه نياز به آب كافی دارد. اگر آب دادن را به صورت مرتب و منظم انجام دهيد، گياه هم شاداب باقی می ماند و هم طول عمر آن افزايش پيدا مي كند. خاك درختچه بنسای بايد هميشه مرطوب باشد. هر زمان كه گياه به آب نياز داشت به آن آب بدهيد. هر زمان كه احساس كرديد خاک درخت در حال خشك شدن است  آنرا مرطوب كنيد.

نور مناسب : براي قرار دادن درختچه خود جای مناسبی را پيدا كنيد. رسيدن نور مناسب به گلدان از اهميت بسيار زيادی برخوردار است. البته نور مستقيم خورشيد ممكن است به گياه آسيب برساند. بهتر است درختچه خود را در جايی قرار بدهيد كه نور به صورت متمايل به آن بتايد. همچنين به خاطر داشته باشيد كه پس از حرس كردن و يا عوض كردن گلدان درختچه را زير نور مستقيم آفتاب قرار ندهيد.

خاك مناسب: برای گلدان بن سای خود از خاك مخصوص بن سای استفاده كنيد. خاك های معمولی مثل خاك گلدان و خاك باغچه قدری سنگين تر از خاك
بن سای هستند. خاك بن سای برای مدت زمان زيادی رطوبت را در خود نگه می دارد، اجازه می دهد تا آب به خوبی در ريشه نفوذ كند، و به ريشه اجازه
نفس كشيدن می دهد.