تاریخ: ۱۳۹۱/۲/۲۶
گل در اتاق خواب
با نگه داشتن گل در اتاق خواب، خواب‌های خوب ببينيد به گزارش ايسنا با قرار دادن گل زير بينی داوطلبان يک آزمايش علمی، باعث شده که آنها خواب‌های خوش ببينند. در عوض يافته‌های دانشمندان آلمانی نشان می ‌دهد که بوی تخم مرغ گنديده روي 15 زن در حال خواب، تاثير معکوس داشته است.
اين گروه از دانشمندان تصميم گرفته‌اند که يافته‌های خود را براي تحقيق درباره افرادی که کابوس می ‌بينند به کار ببرند.

پروفسور بوريس استاک و تيمش از بيمارستان دانشگاه مانهايم اعتقاد دارند که ممکن است قرار داشتن در معرض رايحه، خواب اين افراد را شيرين‌تر کند.

آنها منتظر ماندند تا خواب داوطلبان عميق شود و سپس آنها را به مدت 10 ثانيه در معرض بو قرار دادند و يک دقيقه بعد آنها را بيدار کردند؛ سپس از اين افراد درباره خوابشان و حسي که نسبت به آن خواب داشتند، پرسش کردند.

آنها درباره بو کردن چيزی خواب نديدند اما کيفيت عاطفی خواب‌هايشان بسته به نوع محرک، تغيير کرده بود.