تاریخ: ۱۳۹۱/۲/۲۷
فواید وجود گل و گیاه در محیط خانه
وجود گل ها و گیاهان درمحیط خانه مزیت های زیادی دارد و شادابی و نشاط حاصل از گل های طبیعی بر كسی پوشیده نیست و كسانی كه همیشه از گل ها و گیاهان طبیعی استفاده می كنند، روحیه ای با نشاط و شاد دارند.یك روان شناس در این باره می گوید: نشاط بخشی و شادابی حاصل از گل ها و گیاهان، ناشی از رنگ و بوی آن هاست.
رنگ سبز روحیه شادابی و نشاط را در انسان ها افزایش می دهد و برای برقراری روابط عمیق عاطفی در بین اعضای خانواده و افزایش قوه بینایی مفید و مؤثر است.

گیاه زنده است و به دلیل زنده بودن احساس حیات در انسان را تقویت می كند و به هنگام تنهایی، وجود گیاهان به زندگی رنگ می بخشند و احساس آرامش در فرد ایجاد می كنند.وی اظهار می دارد: گیاه همانند انسان نیاز به توجه، رسیدگی و مراقبت دارد و به توجه اطرافیان عكس العمل نشان می دهد و بهتر رشد می كند.

رنگ های شاد و زیبای برخی از گل ها در محیط خانه، لذت خاصی در انسان ایجاد می کند و باعث می شود آستانه تحمل درد و روحیه افراد بالا برود.

وقتی فرد احساس آرامش می كند بهتر می تواند فكر كند. عطر برخی از گل ها مانند گل محمدی، رز، وبه خصوص گل مریم احساس خوب و خوشایندی در فرد ایجاد می كند و مسكن اعصاب و آرام بخش هستند.

تأثیر گل و گیاه در بهبودی بیماری، آرامش و مثبت نگری بیماران به اثبات رسیده است.

نتایج تحقیقات نشان می دهد بیمارانی كه پنجره اتاق آن ها به فضای سبز و دارای گل و گیاه باز می شود، سرعت بهبودی بیشتری دارند.

به گفته این روان شناس چون گیاهان زنده هستند، وقتی فردی گیاهی را پرورش می دهد احساس نشاط و سر زندگی می كند.رویش جوانه های جدید و باز شدن غنچه ها و گل ها بر تلطیف عواطف و سلامت روانی انسان ها تأثیر به سزایی دارد.