تاریخ: ۱۳۹۱/۳/۳۰
گل و گلدان ها در حیاط خانه
روزگاری نه چندان دور، گل و گلدان ها در حیاط خانه جایی امن برای زیستن داشتند و حتی در حافظه زیستی خود روزهایی را به یاد نمی آوردند که به این صورت بی اهمیت شوند و گل های مصنوعی ، پلاستیکی، چینی و ... جایگاه امن آنها را تهدید کنند.

روزگاری، قبل از آنکه سرگرمی و دل مشغولی پدران ما تلویزیون شود، زندگی همه آنها به گل و گلدان های شمعدانی گره خورده بود و آب دادن و حفاظت و چیدن برگ های زرد، روزهای خوش و ناخوش آنها بود. دهان گود گلدان را خاک کردن ، قلمه زدن و دیدن ریشه دوانی و قوت گرفتن ساقه ها و انتظار نشستن برای بهار و فصل روییدن گلها بخشی از زندگی آرام پدران ما بود، و این رسمی بود که به ما منتقل نشد.

حضور گل و گیاهان در فضای مسکونی، بستر بسیار مناسبی را برای آرامش روح و روان انسان ایجاد می کنند و این دلیلی است که همه روان شناسان بارها به تاثیرروانی گل بر انسان تاکید کرده اند.

در كنار هزینه هایی كه برای نگهداری، پرورش و خرید گل و گیاه متحمل می شویم مواردی را به دست می آوریم كه شاید نتوان برای آن قیمتی تعیین كرد. وجود گل ها و گیاهان طراوت و زیبایی خاصی به محیط زندگی می بخشد و ارتباط قلبی صمیمانه و دوستانه را بین اعضای خانواده پر رنگ تر و محكم تر می كنند.