تاریخ: ۱۳۹۱/۴/۱
آلودگی هوا در فضای بسته خانه و آپارتمان سلامت را تهدید می کند
وقتی صحبت از آلودگی هوا به میان می آید، تصویر خیابانی شلوغ و پرترافیک یا دود خارج شده از کارخانه های صنعتی در ذهن ایجاد می شود.
. هر چند خودروها و وسایل نقلیه از علل اصلی آلودگی هوا هستند اما آلودگی هوا تنها مربوط به خیابان ها و مناطق صنعتی نیست، هوای خانه هم می تواند آلوده باشد. تاثیر این آلودگی حتی گاهی می تواند خیلی زیان آورتر و خطرناک تر از آلودگی فضای بیرون باشد

افراد زمان زیادی از شبانه روز را در خانه و فضاهای بسته می گذرانند. کودکان، سالمندان و بیماران که در برابرآلودگی هوا آسیب پذیرتر هستند بیشتر از دیگران در خانه هستند، به همین دلیل لازم است به آلودگی هوای خانه و راه های کاهش آن بیشتر توجه شود