تاریخ: ۱۳۹۱/۴/۳
گلها و گیاهان فیلترهای طبیعی تصفیه هوا
بررسی ها نشان داده است که گل و گیاهان آپارتمانی می توانند کیفیت هوا را بهتر کنند. در واقع گیاهان آپارتمانی قادرند 87 درصد سموم هوا را طی 24 ساعت از بین ببرند

برای تمیز نگه داشتن هوای خانه ای با مساحت 167 مترمربع تعداد 15 تا 18 گیاه آپارتمانی با اندازه ای حدود 15 تا 20 سانتی متر توصیه می شود. گیاهان می توانند انواع مختلف سموم از جمله آمونیاک، فرمالدیید، منوکسیدکربن، بنزن، زایلن و تری کلرواتیلن را از بین ببرند. گیاهان آپارتمانی در کاهش میزان گاز ازن که یکی از مهم ترین گازهای آلوده کننده هوا است نیز نقش دارند. تحقیقات پژوهشگران دانشگاه پنسیلوانیا نشان داده است ، گیاهان آپارتمانی سطح ازن در فضاهای بسته را کاهش می دهند. توصیه می شود برای تصفیه آلاینده های مختلف انواع گیاهان را در خانه نگهداری کنید.