تاریخ: ۱۳۹۱/۴/۴
آثار روانی هدیه دادن
گل هديه‌ دادن به ديگران در بطن خود مفهوم و پيامی دارد كه ايرانيان از ديرباز اين مفاهيم را درك كرده‌اند.نقوش و حكاكی‌های به‌جا مانده از دوره ساسانيان نشان مي‌دهد گل دادن به ديگران در ايران باستان بسيار رواج داشته

در يك سراميكی كه تصوير دو بانوي ساسانی روي آن حك شده است نشان میدهد اين دو بانو در دستشان گل «مارگاريت» دارند. حتی شايد قدمت اين امر پسنديده به دوره قبل از هخامنشيان برسد. در دوره پادشاهان هخامنشی به زنانی كه بيشتر از بقيه فرزند به دنيا مي‌آوردند گل و هديه‌های ديگر داده می‌شد

دادن هديه و بطور كلی گل هديه دادن به ديگران براساس موقعيت فرهنگی و اجتماعي ملت‌ها با يكديگر فرق می ‌كند. گل دادن به ديگران در شهرها نسبت به روستاها با يكديگر متفاوت بوده و حتی مي‌توان گفت اين سنت از روستاها به شهرها انتقال پيدا كرده است

در روستاها افراد به يكديگر گل محمدی می ‌دادند و حالا در شهرها به دليل تنوع گل‌ها نوع گلی كه به يكديگر هديه می ‌دهند متفاوت است. در ايران هنوز اين سنت پسنديده رواج دارد كه افراد هنگام نشان‌دادن عشق و علاقه‌شان به ديگری و نيز به منظور ابراز شادی شاخه و يا دسته گل هديه مي‌دهند كه البته هر يك از اين هدايا مفهوم خاص خود را دارند. گل، سمبل زيبايی است كه تمام حواس پنجگانه ما را درگير می‌كند
انسان ذاتاً زيبايي‌ها را دوست دارد و چون گل سمبل زيبايي و طراوت است هديه‌دادن آن به ديگران همين پيام را به آنها انتقال خواهد داد. وقتي ما در يك مراسم عروسي به عروس و داماد گل هديه مي‌دهيم به نوعي پيام زندگي دوباره و دوباره متولد شدن را به آنها نويد مي‌دهيم. اين نكته را القا مي‌كنيم كه

« تو دوباره متولد شده‌اي و چشمت را به روي زيبايي‌ها باز كرده‌اي »