تاریخ: ۱۳۹۱/۴/۱
آبلیا
نام فارسی : آبلیا نام انگلیسی : Abelia نام علمی : Abelia grandiflora نام خانواده : Caprifoliaceae
 مکان نگهداری : نیم سایه تا آفتابی
خاک مناسب : مخلوط خاک باغچه به همراه خاکبرگ و زهکشی مناسب
آبیاری : خاک خشک تا مرطوب
زمان گلدهی : اواسط بهار تا اواسط پاییز
روش تکثیر : قلمه گیری
قلمه های چوبی بدون برگ را اواخر زمستان تهیه نمایید ، البته برای تهیه قلمه می توانید از قلمه های نیمه چوبی نیز که اوایل تابستان تا اواسط پاییز تهیه کرده اید نیز استفاده نمایید
نکات پرورشی : در فصل رشد ماهی یک بار نیاز به تغذیه با کود کامل دارد. با قطع شاخه های مسن هر 3 تا 4 سال یک بار ، عمر مفید گیاه بیشتر می شود ؛ رشد متوسطی دارد ؛ اواخر زمستان و اوایل بهار نسبت به هرس شاخه های یک ساله به میزان کم اقدام نمایید