آبیاری قطره ای و بذر اصلاح شده ایرانی موجب افزایش بازدهی چغندرمی شود

 <h3 id="ctl00_ctl00_ContentPlaceHolder_ContentPlaceHolder_NewsContent3_H1" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 5px; font-family: "Nazanin Bold"; line-height: 30px; font-weight: normal;..


منبع: http://www.nargil.online/~/News.aspx?Id=8046&cid=63780

توسط گلستان

گلستان عبدی