اجرای کشت الگویی گلایل در اراضی کشاورزی زرخیز زرآباد – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

محمد امین هوت در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: با توجه به شرایط آب و هوایی منحصر به فرد در شهرستان به منظور تنوع در کشت گیاهان زینتی در شهرستان گل گلایول در سطح دو هزار متر مربع با بهره گیری از سیستم نوین آبیاری نوار تیپ کشت شد.

وی ادامه داد: برای اولین بار گل گلایل به صورت الگویی در منطقه اسلام آباد شهرستان زرآباد کشت شده و در صورت نتیجه بخش بودن، کشت این گل در سطح وسیع‌تری کشت خواهد شد.

شایان ذکر است شهرستان زرخیر زرآباد دارای ۲۲ هزار هکتار اراضی زراعی و باغی است.


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5721246/%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%AF%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B2%D8%B1%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%D8%B2%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF

توسط گلستان

گلستان عبدی