افزایش 10 درصدی تولید کیوی در گیلان

<figure class="item-img img-md" style="box-sizing: border-box; font-family: IRAN, verdana, tahoma; unicode-bidi: embed; margin: 0px 20px 20px 0px; width: ..


منبع: http://www.nargil.online/~/News.aspx?Id=8041&cid=63719توسط گلستان

گلستان عبدی