نمایشگاه گلها و گیاهان ۲۰ استان کشور در سنندج


نهمین نمایشگاه گل و گیاه، تجهیزات گلخانه‌ای و باغبانی، گیاهان دارویی و ماهیان زینتی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی با حضور تولیدکنندگانی از ۲۰ استان کشور در سنندجی برپا شد.


منبع: https://www.mehrnews.com/photo/6127451/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D9%84%D9%87%D8%A7-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%DB%B2%DB%B0-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%AC

توسط گلستان

گلستان عبدی