نمایشگاه گل و گیاه اصفهان


نمایشگاه گل و گیاه هم‌زمان با هفته فرهنگی اصفهان با محوریت گل و گیاه، گیاهان دارویی و صنایع دستی در محل نمایشگاه بین‌المللی استان اصفهان در حال برگزاری است.


منبع: https://www.mehrnews.com/photo/6091431/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D9%84-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86

توسط گلستان

گلستان عبدی