نگهداری بیش از ۶هزار نمونه در موزه جانورشناسی موسسه گیاه پزشکی – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

عضو هیأت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در ادامه سخنان خود یادآور شد: در بخش جانورشناسی مرکز تحقیقات گیاه پزشکی کشور ۶ هزار و ۵۰۰ نمونه جانور خشک شده نگهداری می‌شود که شامل ۴۸۰ گونه است؛ ۳۶ گونه جونده، ۱۲۲ گونه پرنده، ۱۰۰ گونه عنکبوت و….

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین تور رسانه‌ای سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد. بازدید از موزه‌های پرندگان، جانوران و حشرات در کنار انواع گیاهان بومی و غیربومی حاکی از قدمت مطالعات بخش کشاورزی در کشور دارد. در موزه جانورشناسی مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور عنوان شد، تحقیقات و جمع آوری نمونه‌های پرندگان و جوندگان از دهه ۲۰ در ایران آغاز شده است.

نگهداری بیش از ۶هزار نمونه در موزه جانورشناسی موسسه گیاه پزشکی

اردشیری در پایان گفت: حفظ و نگهداری این جانوران ارزش زیادی دارد زیرا با مطالعه ژنتیکی این حشرات میزان آسیب آنها به گیاهان و بخش کشاورزی بهتر قابل ردیابی است و به این ترتیب راه‌های پیشگیری با خطا کمتری تدوین و اجرا می‌شود.

دو سال بعد از تأسیس مؤسسه در سال ۱۳۲۲ خورشیدی بخش تحقیقات جانورشناسی کشاورزی در «انستیتوی بررسی آفات و بیماری‌ های گیاهی» سابق و «مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور» فعلی فعالیت خود را آغاز کرد. پژوهش در زمینه تعیین تنوع زیستی در راستای حفظ ذخایر ژنتیکی جانوران ایران و نیز کشف علل و مکانیسم زیان رساندن برخی از جانوران به محصولات کشاورزی، بررسی روش‌ های بهره برداری از گونه‌ های مفید در کنترل زیستی آفات جانوری، بررسی جانوران قرنطینه و ردیابی بیوتروریسم، راستی آزمایی سموم جدید و کم خطر با لحاظ کردن روش‌ های سازگار با محیط زیست و در نهایت ارائه دستورالعمل‌ های ترویجی، پیشگیرانه و اثربخش، از شاخص‌ ترین اهداف و وظایف بخش تحقیقات جانورشناسی کشاورزی این مرکز تحقیقاتی به شمار می روند.

نگهداری بیش از ۶هزار نمونه در موزه جانورشناسی موسسه گیاه پزشکی


منبع: https://www.mehrnews.com/news/5856932/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%B6%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D9%88%D8%B3%D8%B3%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C

نگهداری بیش از ۶هزار نمونه در موزه جانورشناسی موسسه گیاه پزشکی

فریبا اردشیری، عضو هیأت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به موضوع کنه شناسی یکی از بخش‌های مورد مطالعه این مرکز، گفت: در حوزه خشکبار اگر رطوبت محصولات بیش از ۱۴ درصد باشد آلوده به کنه شده و ضمن آسیب به کیفیت محصول منجر به کاهش ارزش اقتصادی محصولات می‌شود.

توسط گلستان

گلستان عبدی