باغ مشهد میزبان۲۷۰ هزار بوته گل فصلی و پیازی – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

کد خبر 6083597


منبع: https://www.mehrnews.com/news/6083597/%D8%A8%D8%A7%D8%BA-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%B2%DB%B7%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%87-%DA%AF%D9%84-%D9%81%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%B2%DB%8C

باغ مشهد میزبان۲۷۰ هزار بوته گل فصلی و پیازی

مشهد- باغ گل‌های مشهد با ۲۷۰ هزار بوته گل فصلی و پیازی و نمادهایی مانند پنجره بهار، ماشین نوستالژی، دخترشادی، گلدان عروسکی و… طبیعت چشم‌اندازی را پیش روی بازدیدکنندگان قرار داده است.

تصویربردار: هادی شمسی ثانی

توسط گلستان

گلستان عبدی